Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie.

Sama idea regeneracji części samochodowych idealnie wpisuje się w założenia gospodarki recyrkularnej. Zamiast kupować nowy filtr czy katalizator, mamy już teraz technologiczną możliwość ich regeneracji. Oszczędzamy światu odpadu w postaci starego filtra, śladu węglowego, zużytej energii i surowców na produkcję nowego. Nasza działalność ma jednak wymiar szczególny, bo przyczyniamy się realnie do zapobiegania i zaniechania haniebnego zjawiska usuwania filtrów z pojazdów, co jeszcze do niedawna było w naszym kraju praktyką powszechną.

Każdy gram zanieczyszczenia z regenerowanych filtrów jest przekazywany do wyspecjalizowanych zakładów utylizacji przez system Bazy Danych Odpadowych.

Nie dumpingujemy cen. Każda naprawa jest transparentna dla Klienta w zakresie wykonanych prac i kosztów. Jeśli z wstępnej diagnostyki wynika, że regeneracja nie przyniesie efektu, odradzamy Klientom jej przeprowadzanie. Po każdym czyszczeniu przekazujemy oryginał testów z wynikami pracy. Rozpatrujemy każdą reklamację.

Wywiązujemy się systematycznie ze wszystkich zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych i wynikających z umów z kontrahentami. Przestrzegamy przepisów prawa pracy i BHP. Nie ma miejsca na dyskryminację i mobbing.

Regularnie pomagamy fundacjom takim jak WOŚP i Siepomaga.pl. Angażujemy się w różne akcje charytatywne. Wspieramy uchodźców.