RAPORT TURBO


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT FILTRA DPF

Niektórzy nieodpowiedzialni kierowcy usuwają filtry cząstek stałych, aby zaoszczędzić na ich serwisowaniu. Auta bez filtrów są jednak szczególnie trujące dla ludzi i wydzielają spaliny wyjątkowo rakotwórcze i bardziej szkodliwe niż te z samochodów benzynowych. W Polsce usuwanie filtrów jest nielegalne, ale jeszcze nie jest karane (sporadycznie zdarzały się kary dla warsztatów). W Niemczech za usunięcie filtra DPF kierowcy grozi kara 1000 euro, w Austrii - 3500 euro.

dpf_blackyellowsmallerpng

Gromadzące się w filtrze cząstki sadzy powodują jego stopniowe zapychanie i utratę wydajności. W części pojazdów stosuje się filtry jednorazowe, wymagające wymiany po zapełnieniu filtra. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest samooczyszczanie filtra polegające na katalitycznym spalaniu sadzy po osiągnięciu przez filtr odpowiednio wysokiej temperatury (sadza spala się w temperaturze wyższej niż 600°C). System ten nosi nazwę regeneracji pasywnej.

dpf_blackyellowsmallerpng

Stosowane są też aktywne systemy wypalania zgromadzonej w filtrze sadzy – na przykład okresowa zmiana trybu pracy silnika, w wyniku czego emituje on zwiększone ilości dwutlenku azotu, który przepływając przez filtr powoduje utlenianie zgromadzonej sadzy. Jeszcze innym sposobem aktywnej regeneracji filtra jest okresowe podgrzewanie go dodatkowym płomieniem wtryskiwanej do filtra mieszanki, w wyniku czego sadza ulega spaleniu.

dpf_blackyellowsmallerpng

Wśród cząstek stałych znajduje się też popiół pochodzący między innymi z oleju, dodatków do paliw, czy produktów zużycia i korozji silników. Popiół, w przeciwieństwie do sadzy, nie ulega spaleniu do postaci gazowej w procesie regeneracji, tym samym akumulując się w filtrze cząstek stałych. Z tego powodu z czasem stopień zapełnienia filtra nieodwracalnie rośnie i okresy pomiędzy procesami regeneracji maleją. W momencie osiągnięcia przez filtr krytycznego poziomu napełnienia popiołem, nie pozwalającego na jego zmniejszenie przez proces regeneracji, komputer pokładowy sygnalizuje błąd w układzie oczyszczania spalin i konieczna jest wymiana, bądź mechaniczna regeneracja filtra poza pojazdem.


METODY USUWANIA PROBLEMÓW Z FILTRAMI DPF


PRZEBIEG PROCESU CZYSZCZENIA